Wybierz szkołę średnią
Logo WybieramWiedze

Centrum Kształcenia Pitagoras

Adres
Dzielnica
Telefon
E-mail
Śródmieście
Adres
Dzielnica
Śródmieście
Telefon
E-mail
Kurs przygotowuje do Egzaminu Maturalnego
Kurs przygotowuje do Egzaminu po 8 klasie