Wybierz szkołę średnią
Logo WybieramWiedze

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Ile punktów rekrutacyjnych w rekrutacji do szkół ponadpostawowych można otrzymać za wolontariat ?

Za wolontariat w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych można otrzymać 3 punkty rekrutacyjne.

Ile godzin wolontariatu wystarczy, aby wolontariat był wpisany na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ?

Co do zasady - jak wynika ze szkolnych regulaminów wolontariatu - wymagane jest 30 godzin wolontariatu.

W ilu konkursach (edycjach konkursu) z wolontariatem edukacyjnym należy wziąć udział aby uzyskać dodatkowe 3 punkty rekrutacyjne za wolontariat ?

Aby uzyskać 3 punkty rekrutacyjne należy wziać udział w 3 konkursach z wolontariatem edukacyjnym.

Czy na certyfikacie Wolontariatu wystawionym przez Fundację "Green Island" za udział w wolontariacie "Uczeń dla ucznia" jest podana ilosc godzin wolontariatu ?

Tak, na certyfikacie wystawionym przez Fundacje "Green island" jest podana ilość godzin wolontariatu.

Ile godzin wolontariatu jest za udział w jednej edycji konkursu z wolontariatem edukacyjnym 'Uczeń dla ucznia" ?

Udział w jednej edycji konkursu z wolontariatem edukacyjnym "Uczeń dla ucznia" to 10 godzin.

Kto decyduje o wpisaniu wolontariatu na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ?

O wpisaniu wolontariatu na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

Czy na świadectwie ukończenia szkoły podstowowej może być wpisany wolontariat z klas VI i VII ?

Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej może byc wpisany wolontariat z klas VI i VII.

Jak odebrać Certyfikat Wolontariatu "Uczeń dla ucznia" ?

Uczestnik Konkursu z wolontariatem edukacyjnym generuje samodzielnie Certyfikat Wolontariatu na portalu www.wybieramwiedze.pl. Po zalogowaniu się do portalu, w panelu użytkownika należy wybrać konkuretny konkurs i następnie przejść do etapu Konkursu Wolontariat Edukacyjny "Uczeń dla ucznia". Certyfikat jest dostępny po kliknieciu ikonki "pucharek".

Czy można wygenerować Certyfikat Wolontariatu po zakończeniu etapu konkursu Wolontariat Edukacyjny "Uczeń dla ucznia" ?

Certyfikat można wygenerować po zakończeniu całego konkursu w Wolontariatem Edukacyjnym.

Od kiedy można wygenerować Certyfikat Wolontariatu ?

Certyfikat można wygenerować po zakończeniu całego konkursu w Wolontariatem Edukacyjnym.

Przez jaki okres czasu po zakończeniu konkursu użytkownik może wygenerować Certyfikat Wolontariatu ?

Użytkownik może wygenerować certyfikat w dowolnym momencie po zakończeniu konkursu.